चुनाब

हरेक जाडोमा,
सिरेटोले चिसिएको बस्ती भित्र,
केहि हुल आगोका झिल्काहरु, 
- उठ्छन, हिड्छन् र चिच्याउछन्
तर
यथार्थ थाहा नपाउदा-नपाउदै
झिल्काहरु, धुवाँहरुसंगै शहिद हुन्छन्,
-हाम्रा सपना, आशा र भरोसाहरु जस्तै I

No comments:

Post a Comment