गजल-यहाँ यस्तै हुन्छ,

गजल
यहाँ यस्तै हुन्छ,नजानेको हो र।
ढोका थुनी रुन्छ,नजानेको हो र।

माइला-माइली राती,नबोलेकै जाती,
कानै थापी सुन्छ,नजानेको हो र।

युद्द उठाउछ,नारा घोकाउछ,
पछि कान थुन्छ,नजानेको हो र।

दल्छ अझै पनि, भासणको पोतो,
सोच्यो होला चुन्छ,नजानेको हो र।

आफ्नै मुख हेरी फुर्ति लाउछ साले,
सत्र चोटी धुन्छ,नजानेको हो र।

देखीसक्यौ सारा,कुरौटेका पारा,
अब सद्दे कुन्छ,नजानेको हो र।

भै'गो छोड प्यारा,सपनाका कुरा,
च्वास्स मुटु छुन्छ,नजानेको हो र।