केहि मुक्तकहरु..

प्रेम पनि यति नृशंश हुन्छ त, कस्को के लाग्छ?
सबै परिवर्तनमा ध्वंश हुन्छ त, कस्को के लाग्छ?
आफै चनाखो हुनुको बिकल्प छैन,
प्रत्येक कृष्णमा कंश हुन्छ त,कस्को के लाग्छ?

गर्दै कुर्ची-भक्ति, गयो दिन मेरो।
खादै हप्कीदप्की, गयो दिन मेरो।
त्रास बोकी,प्यास बोकी,भक्कानोमा श्वास रोकि,
बिना उपलब्धी, गयो दिन मेरो।